2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΞΑΝΘΗΣ 2016 & 4η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ